Kontakty 

Siedziba prawna Posázaví o.p.s.

Zámek Jemniště 1
257 01  Postupice
Czech Republic
 
Kancelaria Posázaví o.p.s Masarykovo náměstí 1
256 01 Benešov
Czech Republic
Telefon +420 317 701 948
 
Fax

+420 317 701 948

 
 

Zespół roboczy Posázaví o.p.s.

Pracovní tým Kanceláře MAS

Bohuslava Zemanová
Zastępca Dyrektora

+420 723 881 081
zemanova@posazavi.com

Marie Škvorová
Menedżer Projektu

+420 723 462 606
skvorova@posazavi.com

 
Zuzana Matoušková
administrativa

+420 731 612 436
info@posazavi.com

 
Posázaví o.p.s.
IČ 27129772
Zámek Jemniště 1
257 01 Postupice
Spółka jest wpisana do Rejestru Spółek Pożytku Publicznego, prowadzonego przez Sąd Miejski w Pradze, dział O, numer 320
©2004–2019 Posázaví o.p.s.
???